evden eve nakliyat eşya depolama Nakliyat nakliye uluslararası evden eve nakliyat gebze nakliyat
TURİZM BAKANLIK
ali akın önder

İşte Hükümet Programının tam metni

İşte Hükümet Programının tam metni
  • 13 Mayıs 2022, Cuma 17:54

Sn. Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Herkesin kabul edeceği üzere ülkemiz için sorunların ağırlaştığı bir dönemden geçmekteyiz. Bu hassas dönemde Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi ortaklığında yeniden kurulan Koalisyon Hükümetimiz öncelikli olarak yapısal reformlara ağırlık vererek her alanda beklenen gerekli dönüşümü sağlamaya çalışacaktır.

Bu bağlamda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının refahını, demokratik standartlarını ve ülkemizin itibarını daha da artıran politikalarla, daha güçlü bir ekonomi için gerekli tüm reformların hayata geçirilmesini sağlamak temel hedef olacaktır.

2020 yılının başında Covid-19’un küresel salgına dönüşmesiyle dünya ekonomisi tarihi bir bunalım sürecine girmiş sosyal ve ekonomik hayatın işleyişi önemli ölçüde değişime uğramıştır. Bu salgın sürecinin yaratmış olduğu ekonomik daralma salgının etkilerinin azalmaya başlaması ile birlikte başlayan ekonomik toparlanma süreci Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte yavaşlamıştır. Son iki yıl içerisinde yaşanan ikinci büyük şok olan bu savaşın tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik daralmayı tetiklemesi beklenmektedir.

Hükümetimizin öncelikli hedefi ekonomimizde yaşanan bu olumsuzlukları biran önce gidererek mali açıdan kendi ayakları üzerinde durabilen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaratmak olacaktır. Bu çerçevede Kamu Maliyesinin dış kaynak bağımlılığının azaltılarak sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına olanak sağlamak amacıyla gelirleri artırıcı, giderleri azaltıcı tedbirlere öncelik verilecektir. Üretim, yatırım, istihdam, büyüme ve ihracat odaklı ekonomi modeli oluşturulmasına yönelik adımlara önem verilerek bu konuda Türkiye Cumhuriyeti ile her türlü işbirliği de gerçekleştirilecektir.

İçinden geçilen bu sıkıntılı süreçte Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin her koşulda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının yanında olduğunun en büyük göstergesi olmuştur.

Uluslararası alanda yaşanan hem ekonomik hem siyasi gelişmeler iç ve dış politikada Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile uyum içerisinde çalışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Hükümeti yeniden oluşturarak bu zor dönemde büyük bir sorumluluk örneği gösteren Koalisyon ortağı üç siyasi partimizin ekonomik kalkınma ve yapısal dönüşüm için uyum içerisinde çalışarak gerekli reformların ivedi olarak hayata geçirilmesi birincil önceliği olacaktır.

Ayrıca belirtmek isteriz ki; Ülkenin geçmekte olduğu bu zor süreçte parlamentodaki tüm siyasi partilerle işbirliğine her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. İstikrarın yakalanabilmesi, ekonomik yapısal dönüşümün başarı ile gereçekleştirilmesi için yasama ile yürütmenin her zamankinden çok daha fazla uyum içerisinde çalışmasının önemli olduğuna inanmaktayız. Bunu sağlamak için hükümetimiz kısa, orta ve uzun vadede üzerine düşeni yapacaktır.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

● Dijital dönüşüm çalışmaları süratle devam ederek E-Devlet projesinin kısa sürede hayat bulması için gerekli teknik ve yasal mevzuat çalışmaları yapılacaktır.

● Bilişim Yasası’nın yeniden düzenlenerek orta vadede yürürlüğe girmesi sağlanacaktır.

● Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda gerekli düzenlemelerin yapılması ve orta vadede yürülüğe konması yönünde adımlar atılacaktır.

● Ulusal Kayıt Sistemi, Mekansal Adres Kayıt Sistemi ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi hayata geçirilecektir.

● Polis Teşkilatının güçlendirilmesi amacıyla gerekli her türlü yasal, teknik techizat, araç, ekipman desteği sağlanacaktır. Ayrıca polis terfi sistemi gözden geçirilerek yeniden düzenlenecek, polisimizin özlük hakları ve ödenekleri konusunda iyileştirmeye yönelik gerekli çalışmalar ve uygulamalar yapılacaktır.

● Mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, uyuşturucu madde kaçakçılığı, silah ticareti, suç gelirleri ve kara paranın aklanması ile mücadele, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ile mücadele ve benzer konularda Emniyet ve Güvenlik Güçlerimizin daha etkin bir mücadele verebilmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyetinden her türlü desteğin sağlanabilmesi için işbirliği anlaşmaları hayata geçirilecektir.

● Kamu reform süreci başlatılacak ve sonuçlandırılacaktır. Bu çerçevede, ek mesai ve vardiya çalışma yöntemi konularında çalışma yaplarak uzun vadede düzenleme yapılması sağlanacaktır.

● Beden Eğitimi ve Spor Yasası günün koşullarına göre yeniden düzenlenecek, ayrıca Spor Federasyonlarımızın tüzükleri uluslararası federasyonların tüzükleri ile uyumlu hale getirilecektir.

● Takım sporlarında, ferdi branşlarda bölgesel analizler yapılacak ve çıkan istatistiki sonuçlar neticesinde teşvik ve uygulama programları hazırlanacaktır.

● Uzun süredir aktif olmayan Milli Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi “IOC” kuralları göz önünde bulundurularak yeni bir yapıya kavuşturulacaktır.

● Uluslararası olimpiyat komitesi ile tekrardan spor alanında müzakere ve diplomasi süreci başlatılacaktır. Asya Olimpiyat Komitesi ile var olan ilişkiler daha ileriye götürülecek ve bu örgüte üye ülkelerin ülkemizdeki spor organizasyonlarına katılımları sağlanacaktır.

● Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak çalışma grupları kurularak ülkemizdeki spor federasyonları ile Türkiye Cumhuriyetin’deki spor federasyonlarının ilişkileri daha da geliştirilecektir.

● Başbakanlığımıza bağlı olan Spor Dairesi’nin Yerel yönetimlerle yapacağı protokoller ve işbirlikleri ile ülkenin en ücra köşelerinde alternatif spor yapma imkanları halkımıza sağlanacaktır.

● Türk Dünyası Spor Oyunları’nın yapılması konusunda ivedi çalışma yapılacak ve ülkemizde gerçekleşmesi için gerekli girişimler başlatılacaktır.

● Olimpik ve olimpik olmayan spor branşlarında elde edilen başarılar desteklenecek, teşvik edilecek ve ödüllendirilecektir. Ayrıca, Türkiye Milli takımlarında ülkemizi temsilen bulunan sporcular Türkiye Milli Takımlarında müsabakalara katılmaları durumunda desteklenecek başarı elde etmeleri durumunda ayrıca ödüllendirileceklerdir.

● Devlet Basımevinin teknik ve fiziki altyapısının güçlendirilerek özellikle teknolojik gelişmelere ayak uyduracak bir donanıma kavuşturulması sağlanacaktır.

● Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu daha kurumsal bir yapıya kavuşturulacaktır.

● Dünyadaki uygulamalar gözönüne alınarak Denetimli Serbestlik Yasası güçlendirilecektir.

● Ayakta rehabilitasyon programlarının uygulanabileceği, bağımlıların topluma entegrasyonunun sağlanacağı Sosyal Uyum Merkezi inşaa edilmesi hedeflenmektedir.

● Yeni Merkezi Cezaevi kampüsü içerisinde Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Sosyal Uyum Merkezi oluşturularak mahkumların topluma kazandırılmasına katkıda bulunulacaktır.

● Ailelere, gençlere ve çocuklara yönelik sigara, alkol, madde bağımlılığı eğitimi (SAMBA) gerçekleştirilecektir.

● Uyuşturucu suçundan dolayı cezaevinde bulunan bireylerin tahliye edildikten sonra iş bulmalarına olanak sağlamak amacıyla ilgili Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliği içerisinde “Bana Bir Şans Tanı Projesi” hayata geçirilecektir.

● Uyuşturucu ile mücadele konusunda ilgili Sivil Toplum Örgütleri ve Üniversiteler ile birlikte bilimsel çalışmalar gerçekleştirilecektir.

● Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezinin kurumsal yapısı yasal zemine kavuşturulacak, teknik ve idari altyapısı güçlendirilecektir.

● Avrupa Birliği Müktesebatına uyum çalışmaları kapsamında eğitim, sağlık, tarım, çevre, ekonomi, enerji, ulaştırma alanlarında gerekli yasa ve tüzük çalışmaları yapılacaktır.

● Avrupa Birliği Mali Yardımı kapsamında kullanılacak kaynağın ülkemizin öncelikleri gözönünde bulundurularak şekillendirilmesi konusunda gerekli koordinasyon sağlanacaktır.

● Dünya Bankası ile yürütülen çalışmalar kapsamında belirlediğimiz öncelikler doğrultusunda özellikle tarım ve makroekonomik politikalarımızın daha sürdürülebilir bir zemine taşınması için gerekli girişimler yapılacaktır.

● Geleneksel ürünümüz olan Hellimin Avrupa Komisyonu tarafından menşe korumalı ürün olarak tescil edilmesiyle birlikte Yeşil Hat üzerinden Avrupa’ya ticaretinin en üst düzeyde gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli koordinasyon sağlanacaktır.

● Ülkemizin öncelikleri doğrultusunda, AB kaynaklarının daha fazla altyapı yatırımına dönüştürülmesi için gerekli koordinasyon ve çalışmalar yapılacaktır.

● Basının, hem günlük hayatımızı düzenlememize, hem de demokratik siyasi hayatımızı sürdürmemize katkısı vardır. Gelişen ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara karşılık verebilen, çağdaş teknoloji ve uluslararası kurallarla uyumlu, çevreye duyarlı, ekonomik ve güvenli iletişimi sağlayabilecek bir yapının oluşturulması, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve bunu sağlayacak etkin iletişim altyapısının kurulması temel amaçtır.

● Bu amaçlar ve hedefler doğrultusunda kurulduğu ilk günden itibaren sürekli gelişen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kamu yayın organı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile ilgili alt yapı ve geliştirme projelerine önem verilecektir. Bu çerçevede DVBT Projesi ile ülkesel çapta bir karasal dijital yayın platformu kurulmuş olacak ve Kurum içi Fiberoptik ağı projesi hayata geçirilerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yayın yapan özel TV ve Radyo Kuruluşlarına da büyük katkı sağlanacaktır.

● SMART TV projesi süratle tamamlanacak ve bu sayede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Özel Radyo Televizyonları ile BRTK tüm dünya ile buluşup Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasına ve turizmine büyük katkı sağlayacaktır.

● Yatırım teşvik mevzuatları gözden geçirilecektir. Hazırlanacak olan yeni Teşvik Yasası ile işletme ve yatırımcılara yönelik tüm teşviklerin merkezi yapıda toplanması sağlanacaktır.

● Devlet Planlama Örgütü kurumsal ve teknik idari yapısı güçlendirilecektir. Böylece Kurumun daha etkin ekonomik ve sosyal planlama yapabilme kabiliyetinin artırılması sağlanacaktır.

● Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik gelişim ve kalkınması için stratejik öneme sahip 5 yıllık kalkınma planı da tüm paydaşların katkısı ile ivedilikle hazırlanıp yayınlanacaktır.

● Yatırım ortamının geliştirilmesi için takvimlendirilmiş programlar hazırlanacaktır.

● Yatırım Geliştirme Ajansı, Yatırım dostu ada projesi çercevesinde yatırım ofisine dönüştürülecektir. Böylece yurt dışından gelen yatırımcıların hazırlanacak 5 yıllık ekonomik kalkınma planındaki öncelliklere göre yönlendirilmesine ve tüm bu işlemlerin tek elden yürütülmesine imkan sağlanacaktır.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

● Turizm istatistikleri yazılım sisteminin kullanıma geçmesi sağlanacaktır. Turistlere yönelik anket çalışması yapılacaktır.

● Turizm yatırımlarında sürdürülebilir turizm kriterlerinin uygulanması açısından belgelendirme ve eko turistik tesisleri ile çevreye duyarlı turistik tesisleri sertifikasyon sistemlerinin oluşturulması sağlanacaktır.

● Tarihi ve kültürel değere sahip atıl binaların turizme kazandırılması, turizmde girişimciliğin desteklenmesi ve mevcut tesislerin standartlarının yükseltilmesi amacıyla faiz destekli kredi ve hibe programlarının devamlılığı sağlanacaktır.

● 2012 Oteller Tüzüğü günümüz koşullarına uygun olarak revize edilecektir.

● Girne Tarihi Liman’ın altyapı ve üstyapı iyileştirilmesi işleri projesi hayata geçirilecektir.

● Turizm Gelişim Yasası revize edilecek ve bu yasaya bağlı Turizm Gelişim Planı ve eylem planları hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.

● Girne Antik Limanı, Girne Turizm Limanı ve Gazimağusa Limanı’nın finansmanı yatırımcı tarafından sağlanacak modellerle özellikle kuruvaziyer ve yat turizmine yönelik yeniden inşa edilmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi yönünde çalışma başlatılacaktır.

● Ülke turizminin yurtdışında tanıtılıp daha iyi pazarlanması maksadı ile sektör temsilcileri ve Yurtdışı Turizm Ofisleri ile birlikte hedef ana pazarlar olan Türkiye, İngiltere ve Almanya’ya ek olarak diğer Avrupa ülkelerinde de Turizm Fuarları, Roadshowlar ve diğer turizm tanıtım etkinliklerine katılım sağlanacaktır.

● OTEM daha aktif kullanılarak, ara eleman konusunda sektörün ihtiyaçlarına yönelik personel eğitimi yapılacaktır.

● Müze ve Ören Yerlerinde Alt ve Üst Yapının Yenilenmesi Projesi hayata geçirilecektir.

● Kıyılarımızın korunması için büyük önem arz eden kıyı emniyeti ile ilgili yasal çalışmalar tamamlanacaktır.

● Sürekli Atık Su İzleme Sistemi (SAİS), atık su arıtma tesislerinin deşarjlarının çevrimiçi (online) izleme sistemidir. Şuan pilot proje olarak devam eden projenin ülke geneline yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

● Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarının bulunduğu Cumhuriyet Parkı’nın çevre düzenlemesi ihale edilerek, sonuçlandırılacaktır.

● Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile imzalanan işbirliği protokolü nezdinde yürütülen Çevre Eğitimlerinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında geliştirilen ve pilot okullarda uygulanan “Çevre Eğitim Destek Kılavuzları” uygulanmasına devam edilecektir.

● Biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla oluşturulmaya başlanan veri tabanı geliştirilme süreci devam edecek ve biyo-kaçakçılığın önlenmesine yönelik mevcut çalışmalara devam edilecektir.

● Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nin ve Sulak Alanların yönetim planları bilimsel çalışmalar ve mevcut veriler ışığında gözden geçirilip güncellenecektir. Önceki dönemde çalışmalarına başlanan nesli tükenme tehlikesi olan türlere yönelik Tür Eylem Planları oluşturulması için projeler geliştirilerek devam edecektir.

● Yeşil Adımlar Projesi, çevre bilincini ve farkındalığı yaratmak için devam edecektir.

● Kumyalı Turizm Meslek Okulu’nun Gençlik Kampına dönüştürülerek gençliğin hizmetine sunulması sağlanacaktır.

● Gençlik merkezlerinin tüm ilçelere yayılması sağlanacaktır.

● Gençlik Kurultayları düzenlenecektir. “Kurultay Sonuçlarını İzleme Komisyonu” kurularak kurultaylarda alınan kararların hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

● Ülkemizin yeraltı zenginliklerinin tesbit edilmesi, jeolojik problemlerin çözümü, jeolojik miras alanlarının ve jeositlerin tesbiti, tsunami ve deprem risk değerlendirmelerinin yapılması amacıyla proje hazırlanacaktır.

● Jeolojik, jeofizik, yeni yerleşim yeri seçimi ve maden zuhur haritaları ile genel jeokimya haritalarının çıkartılması için projeler hazırlanacaktır.

● Türkiye Cumhuriyeti’nden ülkemize gelen yıllık 75 milyon metreküp suyun içme amaçlı kullanımının yanısıra, tarım amaçlı kullanımının başlaması ile birlikte, başta Güzelyurt akiferi ve Beşparmak Dağları akiferinde kapasite çalışması başlatılacaktır.

● Ülkemizdeki maden ve taşocağı işletmeciliğinin, ülke ekonomisine olan katma değerinin yeniden analiz edilerek, çevreye uyumlu model ve kriterlerle sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulacaktır.

● Kooperatifçiliğin yeniden yaygınlaştırılması ve üretimin arttırılmasına yönelik işlevinin düzenlenmesi sağlanacaktır.

● Zirai Levazım, Binboğa Yem Fabrikası ve Koop Süt’ün mali yapılarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalara önem verilecektir.

● Kooperatiflerin AB ve Uluslararası müktesebat ile uyumlaştırılması sağlanacaktır.

● Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binası tamamlanacaktır.

● Kurulacak bir komisyon tarafından, Kıbrıs Türk yazarlarının ürettiği eserler arasından belirlenecek kitapların, Türkiye Cumhuriyeti kütüphanelerinde yer alması sağlanacaktır.

● Kıbrıs Türk plastik sanatçılarına ait eserlerin Türkiye’de açılacak sergilerle sanatseverlerin izlenimine sunulması sağlanacaktır.

● Türkiye Cumhuriyeti - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kültür Sanat İşbirliği Protokolü çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk operası Arap Ali Destanı’nın, Kıbrıslı Türklerin yoğun olarak yaşamakta olduğu İngiltere ve Avustralya’da sahnelenmesi sağlanacaktır.

● Kıbrıs Türk plastik sanat ve sanatçılarını kapsayacak şekilde hazırlanmış bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kültür Sanat Koleksiyonu web sayfasının tüm sanat dallarını kapsayacak şekilde genişletilmesi sağlanacaktır.

● Kültür Sanat Danışma Kurulu tarafından yapılacak bir çalışma sonucunda Kıbrıs Türk toplumunun sahip olduğu kültürel değerler ile alışkanlıklarının belirlenerek ilk ve orta öğretime bağlı okullarımızda Kıbrıs Türk Kültürü dersi olarak müfredata konulması hedeflenmektedir.

● Eski Eserler Dairesi, ilgili Belediyeler, Turizm Planlama Dairesi Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odası ilgili meslek odaları ile işbirliği yapılarak kentsel koruma alanlarının korunması ve canlandırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

● Kent için ana yollar ve altyapılara yönelik çalışmalar yapılacaktır.

● Şehir Planlama Dairesinin teknik ve fiziki altyapısı güçlendirilecektir.

● Şehir Planlama Dairesi Girne şubesinin açılması hedeflenmektedir.

● Sınırlı olarak kullanılabilmekte olan Coğrafi Bilgi Sisteminin Şehir Planlama Dairesi içinde yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

● 51/89 sayılı İmar Yasası’nın değiştirilmesi ve emirnamelerin süresinin kısatılması için orta vadede gerekli çalışmaların yapılması sağlanacaktır.

● Başkent Lefkoşa İmar Planı, Mehmetçik İmar Planı, Lefke İmar Planı, Dikmen İmar Planı, Girne Koruma ve Çevre Planı çalışmaları tamamlanarak hayata geçirilecektir.

● Kalkınma Bankası finansmanı ile hayata geçirilen yarım kalmış tesisler ve diğer yatırımlar için bir yapılandırma programı hazırlanacaktır.

● Kalkınma Bankası’nın kuruluşundan bu yana değişen ve gelişen Banka faaliyetleri nedeniyle, Bankanın Kuruluş Yasası, Teşkilat Yasası ve Tüzükleri günün koşullarına uyum sağlamak bakımından güncellenecektir.

● Kalkınma Bankası’nın Küçük ve Orta Boy İşletmelerinin kapsamlı kredi alanlarının genişletilmesi kısa sürede hayata geçirilecektir.

● Kalkınma Bankası tarafından verilen ve geri ödenmeyen kredilerin tahsil edilmesine yönelik gerekli adımlar atılacaktır.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

● Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde devam eden çalışmalarda, ülkemizdeki dijitalleşme için gerekli geniş bant internet ağının ülkemizin her noktasına taşınması konularına hız ve öncelik verilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Modern bir Telekomünikasyon şebekesine ve alt yapısına kavuşturulabilmesi ve bu konu ile ilgili gereken tüm yeni yatırımlarının yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan finansmanı sağlayabilmek üzere, Telekomünikasyon Dairesi Kamu-Özel İşbirliği modeli ile yeniden yapılandırılacaktır. Söz konusu Kamu-Özel Ortaklığı ile günümüzde özel sektörün verimli işletmecilik becerilerinden yararlanılması, kamunun ise yatırımların koordinasyonu, genel planlama, denetleme ve politika belirleme gibi alanlarda odaklaşması sağlanacaktır. Telekomünikasyon Dairesinin Kamu-Özel Ortaklığı ile yeniden yapılandırılması ile birlikte 4G ve/veya 5G Mobil şebekeleri de Kamu-Özel ortaklığında hayata geçirilecektir.

● Karayollarındaki standartların yükseltilmesi, yol güvenliğinin artırılması ve geliştirilmesi amacı ile mali kaynaklar etkin bir şekilde kullanılarak yeni projeler üretilecektir. Karayolları ağındaki mevcut yollarda bakım-onarım çalışmaları ile yol trafik güvenlik tedbirlerinin artırılması çalışmaları yanında hizmet seviyeleri düşmüş yolların hizmet seviyelerinin artırılmasına yönelik yeni ve alternatif yollar tasarlanacaktır. Bu bağlamda, yerel yönetimler ile yol temizliği, yol çizimleri ve tabela standardizasyonu kapsamında işbirliği yapılacaktır.

● Okullarda trafik eğitimlerine büyük özen gösterilecek ve küçük yaşta trafik güvenliği bilinci yeni nesillere aktarılacak.

● Sürücü adaylarının eğitimi, şoför okulları ve eğitmenlerinin eğitim tazelemesi ile sınav sistemine uluslararası standartlarlar seviyesine getirilecektir. Geçici bir süre için ülkemizde ikamet edecek olan 3’üncü ülke uyruklu yabancı şahıslara ehliyet verilmesi için belirli kriterler getirilecektir. Sürücü ehliyetlerimiz uluslararası standartlara uygun, üst düzey güvenlikli hale getirilecektir.

● Ehliyet kategorilerinde uluslararası sisteme geçilerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ehliyetleri ile ilgili olarak yurt dışında yaşanan zorluklara son verilecektir.

● Ağır yük taşıma mevzuatındaki eksiklikler giderilecek, araçlarda kapasite üzeri yük taşınmaması için akıllı kantar sistemleri ile etkin bir denetim mekanizması uygulaması sağlanacaktır.

● Trafik güvenliğini artırmak amacıyla, araç muayene istasyonlarında uluslararası standartlarda hizmet verilebilmesi, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta tam donanımlı birer istasyon kurulması için Kamu-Özel işbirliği modeli çerçevesinde ihaleye çıkılacaktır.

● Toplu Taşıma Master Planı ivedilikle hazırlanacak ve ülke geneli toplu taşımacılık ağı genişletilecektir. Bu çerçevede, toplu taşımacılığın bölgesel olarak kooperatifleşmesi yönünde devam eden çalışmalar tamamlanacaktır. Elektronik takip ve ödeme sistemlerinin de olacağı yeni yapıda, ülke geneli toplu taşımacılık ağı genişletilerek, verilen hizmet saatleri artırılacaktır.

● Limanlar Dairesi yeniden yapılandırılmak süreti ile uluslararası standartlarda düzenleyici ve denetleyici bir otoriteye dönüştürülecektir.

● Gemikonağı Deniz Limanı’nın aktif hale getirilebilmesi için gereken fizibilite çalışmalarına başlanacaktır.

● Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bayrak taşıyıcı yeni bir havayolu şirketinin kurulabilmesi için Kamu-Özel İşbirliği kapsamında gerekli çalışmalar başlatılacaktır.

● Ro Ro Kargo Gemi Sayısı ile Ro Ro yolcu gemisi sayısının arttırılması yönünde çalışmalar tamamlanacak ve yatırımcının önü açılacaktır.

● Kara-deniz-hava ulaşımındaki geçişlerin hızlandırılması sağlanacaktır.

● Denizcilik alanında yasal mevzuat çalışmaları yapılarak Denizcilik Dairesinin kurulması sağlanacaktır.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

● Hükümetimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dış politikasını halkımızın hak ve çıkarları doğrultusunda, adadaki mevcut gerçekler ışığında yürütmeyi hedef alacaktır.

● Dış politikada temel hedefimiz, sadece Kıbrıs meselesi bağlamında değil, diğer tüm alanlarda da, Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını korumak ve çok daha ileri bir noktaya taşımaktır.

● Adadaki iki tarafın siyasi eşitliği temelinde “iki bölgeli ve iki toplumlu federasyon” çerçevesinde bir anlaşmaya ulaşılması yönünde 50 yılı aşkın süredir Birleşmiş Milletler gözetiminde gerçekleştirilen müzakere süreçlerinde birçok çaba sarf edilmiş ve bu çabalar Rum tarafının retçi tutumu nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 2017 yılında, İsviçre Crans-Montana’da gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı’nın çökmesinin ardından “federasyon” zemini ortadan kalkmıştır.

● Crans-Montana sonrası Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs konusunda bir anlaşmaya varmak için başka seçeneklerin de değerlendirilmesinin zamanının geldiğini açıklamıştır. Bu kapsamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yeni Devlet politikasını 27-29 Nisan 2021 tarihlerinde Cenevre’de gerçekleşen 5+BM gayri resmi toplantısında açıklamış ve kayda geçirmiştir.

● Adadaki mevcut gerçekler ışığında şekillenmiş olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs konusundaki yeni Devlet politikası, Devletimizin doğuştan gelen ve yadsınamaz bir hakkı olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün güvence altına alınmasını öngörmektedir.

● Hükümetimiz, bu doğrultuda, Cumhurbaşkanlığımız ve Anavatan Türkiye ile istişare ve tam uyum içinde etkin ve yoğun çalışmalar yapacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesi için uğraş verecektir.

● Eşit sahibi olduğumuz doğalgaz ve Doğu Akdeniz bölgesindeki hak ve çıkarlarımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin de sarsılmaz desteğiyle birlikte korunmaya devam edecektir. Hükümetimiz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Kıbrıs Türk Halkı’nı yok sayarak haklarını gasp etmesine izin vermeyecek, Rum tarafının bu yönde atacağı adımlara Türkiye Cumhuriyeti’yle birlikte mukabil ve eş zamanlı yanıt verilmesi konusundaki kararlılığını muhafaza edecektir. Doğu Akdeniz’e istikrar getirmeyi hedefleyen, doğalgaz konusundaki işbirliği öneri ve çağrılarımız geçerli olmaya devam edecektir.

● Kıbrıs Türk Halkının haklı talep ve beklentilerinin uluslararası camia tarafından doğru anlaşılmasını teminen uluslararası ve bölgesel kuruluşlar nezdindeki girişimler devam edecektir.

● Gözlemci üyesi olduğumuz İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve üye ülkeleri ile temasların daha da artırılması, hükümetimizin, yeni dönemdeki diğer öncelikli konularını teşkil edecektir. Anılan kuruluşların üye ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi için ülkemizin ev sahipliğinde etkinlikler düzenlenmesi için girişim yapılacaktır. Ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı nezdindeki temsiliyetimiz ve her iki Teşkilatın çalışmalarına aktif katılımımızın ilerletilmesi yönündeki çalışmalara hız verilecektir.

● Kıbrıslı Türklerin en temel sorunu olan izolasyonun sona erdirilmesi yönünde gerekli somut adımlar atılacaktır. Hükümetimiz, Kıbrıs Türk halkının uğradığı haksız izolasyonu anlatmak ve izolasyonu kırma yönünde olumlu gelişmeler yaşanması için gerekli her türlü çabayı ortaya koyacaktır.

● Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olan Kapalı Maraş’a dair uluslararası hukuk çerçevesinde atılmakta olan adımlar devam ettirilecek ve Cumhurbaşkanlığımız ve Anavatan Türkiye ile birlikte Kapalı Maraş’ın açılımına yönelik gerekli kararların alınması sürdürülecektir. Kapalı Maraş’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olduğu ve atılan adımların uluslararası hukuk ile uyumlu olduğunun uluslararası kamuoyu tarafından doğru bir şekilde anlaşılması için girişimlerimiz artacaktır.

● Tüm bu faaliyetlerin gerçekleşmesine yönelik dış temsilciliklerimizin daha aktif bir rol üstlenmeleri için gerekli girişimler yapılacaktır.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

● Son yıllarda yaşanan Pandemi etkilerinin ortadan kaldırılması için kaynak yaratılarak, sağlık sektörünün, serbest meslek sahiplerinin, yoksulların ve reel sektörün desteklenmesi yolunda tedbirler alınmış olup, sözkonusu desteklere ülke kaynaklarının olanakları nispetinde öncelikli ihtiyaçlar çerçevesinde devam edilecektir.

● 2022 Mali Yılı Bütçesinde bütçenin sürdürülebilir kamu finansman dengesinin kurulması, kamunun etkinliğinin ve özel sektörün rekabet gücünün artırılması, üretime dayalı büyümenin artırılması, istihdamın önünün açılması ve refahın artırılması, mali disiplinin sağlanarak devam ettirilmesi hedefi bulunmaktadır. Gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplini sağlanarak sürdürülebilir kamu finansman dengesinin sağlanmasında ödün vermeden çalışmalar sürdürülecektir.

● Sağlıklı bir ekonomik büyümenin olmazsa olmazı olan kayıtlı ekonomiye geçişin hızlandırılması, vergiye gönüllü uyumun artırılması, vergi tabanının genişletilmesi ve dijitalleşme hedefine bağlı olarak elektronik takip yöntemleriylevergi kaybının azaltılması sağlanacaktır.

● Vergi ödeyenlerden daha fazla vergi almak değil, vergi tabanını genişletmek ve vergi oranlarında düzenleme yapılması suretiyle gelirleri artırmak temel politikamız olacaktır. Yürürlüğe giren uygulama çerçevesinde düzenli vergisini ödeyen yükümlülere vergi indirimi vergi ödevlerini yerine getirmeyenlere de ceza uygulamasına devam edilecektir.

● Yükümlü haklarını artıran; vergide adaleti, eşitliği ve güven duygusunu sağlayan; vergi dairesi uygulamalarında şeffaflığı ve hesap verebilirliği temel alan; uyuşmazlıkların çözümünü kolaylaştıran; değerleme ölçülerini yükümlü lehine iyileştiren; vergiye uyum maliyetlerini düşüren düzenlemeler gerçekleştirilecektir.

● Vergi mevzuatının sadeleştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir. İstisna, muafiyet, ve indirimler kapsamlı bir şekilde gözden geçirilip günün gereklerine göre yeniden düzenlenecektir. Vergileme alanında vatandaşa hizmeti sunarken, teknolojinin imkânlarından daha çok yararlanılacak e-vergi uygulaması geliştirilecektir.

● Son dönemlerde ülkemizde yaygın olarak uygulama alanı bulan ve yasal düzenlemesi bulunmayan “Kaldıraçlı İşlemler” (FOREX)’e yasal düzenleme getirilerek bu işlemleri yapanlara lisans vermek ve bu işlemleri kontrol altına almak amacıyla üzerinde çalışılan tasarı yasallaştırılacaktır.

● Elektronik şans oyunlarının kontrol altına alınabilmesi amacıyla “Elektronik Şans Oyunları Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır. Hazırlanan bu Tasarının kısa vadede Yasallaşması ve uygulamaya konması sağlanacaktır.

● Muhasebe ve Denetim mesleğini kontrol altına alacak ve kayıt dışılığın önlenmesinde büyük katkı sağlayacak olan Muhasebe Denetim ve Meslek Yasası çıkarılacaktır.

● Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası’nın uygulaması başlanmış olup Yasanın gerektirdiği diğer mevzuatlardaki değişiklikler ile ikincil mevzuat düzenlemelerine hız verilecektir.

● Kamu Mali Yönetiminde dijitalleşme, bütçe ve hazine uygulamalarını da kapsayacak şekilde genişletilerek e-uygulamaların yaygınlaşması sağlanacak, bu bağlamda idareler arasında elektronik sistem entegrasyonu sağlanarak bütünleşik bir kamu mali yönetim otomasyon sistemi oluşturulacaktır.

● Elektronik fatura , uygulaması hayata geçirilmiş olup e-Fatura kullanımı Limited şirketler için zorunlu kılınacaktır. e-Fatura uygulaması ile ticaretin kolaylaştırılması ve maliyetlerin düşürülmesi sağlanacaktır. e-Fatura uygulaması ile kayıtdışılığın kayıt altına alınmasına önemli katkılar sağlanacaktır.

● e-Tebligat uygulaması ile kamu alacaklarının tahsilinde e-Takip hayata geçirilecektir.

● Vergi Yükümlülerinin kendi beyanlarını, kendi ödemelerini ve kendi borçlarını elektronik ortamda görebilmeleri yanında, bankalara devlet kurumlarına ve gerekli diğer yerlere verilmek üzere “Vergi Güvenlik Yazısı” ve/veya “Vergi Borcu Yoktur Yazısı”nın sistemden elektronik olarak alınması sağlanacaktır.

● e-Gümrük uygulamasına pilot bölge olarak Ercan ve Girne gümrüklerinde geçilmiş olup, diğer gümrük şubelerinde de en kısa sürede e-gümrük uygulamasına geçilecektir. e-Gümrük uygulamasının tamamlanması ve e-vergi ile entegrasyonun yapılması sağlanması ile birlikte vergideki kayıp ve kaçağın önlenmesinde devrim niteliğinde bir aşama kaydedilecektir.

● İş araçlarının gümrük vergilerinin azaltılması hususunda orta vadede gerekli çalışmalar yapılacaktır.

● Vergi yükümlülerimizin Gelir ve Vergi Dairesine gelip yapmak zorunda kaldığı birçok işlem, e-Vergi kapsamına alınmıştır. Yıllık olarak verilen Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyan ve hesaplarının da Vergi Dairesine gelmeden elektronik ortamda yapılabilmesi sağlanacaktır.

● Dövizle iş yapanların Yabancı Para birimi Bilanço sunmasına imkan tanınacaktır.

● Kamu tahsilatlarında diğer devlet kurumlarımızla devam eden entegrasyon çalışmalarına hız verilerek, tüm kamu tahsilatlarının elektronik ortamda takip edilebilmesi sağlanacaktır.

● Kayıt dışı ekonominin boyutlarının azaltılmasının orta ve uzun dönemde ekonomik istikrar ve birçok makroekonomik unsuru nitelikli bir biçimde iyileştirecektir. Ekonomide verimlilik düzeyi, rekabet gücünü yükseltecek ve kamu gelirlerinin artmasına katkı sağlayacaktır.

● "Gümrük Bilgi Sistemi" projesi ve bu proje ile bağlantılı günün koşullarına uygun olarak hazırlanan mevzuat, ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgili daire, kurum ve kuruluşları da kapsayacak şekilde düzenlenmiş olup, 2022 yılı içinde hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

● AB direktiflerine ve Mali Eylem Görev Gücü (FATF)’nın tavsiyelerine uygun olarak hazırlanmış Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası ivedilikle yasallaştırılacaktır.

● Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi bünyesindeki suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi mücadelesini yürüten Mali Bilgi Edinme Birimi (MABEB)’in daha etkili ve verimli mücadele yürütebilmesi için teknolojik gelişmelere uyum sağlamaya yönelik olarak teknolojik altyapısı geliştirilecektir.

● Ülkemizin elektrik enerjisi politikası, rasyonel bir vizyon kapsamında 10 yıllık bir master plan dahilinde oluşturulacaktır.

● Kıb-Tek yapısal olarak güçlendirilecektir. Fiyat düzenlemeleri, Kıb-Tek’in sürdürülebilirliğinin muhafaza edilmesi prensibi ile ilgili mevzuata uygun olarak güncellenecek, özellikle sanayi, tarım, turizm gibi alanlarda faaliyet gösteren işletmelere yönelik tarifelerde belli bir süreyi kapsayan indirim düzenlemesi yapılacaktır. Dar gelirli vatandaşımızın alım gücünün olumsuz etkilenmemesi göz önünde bulundurulacaktır.

● Ülkemize kesintisiz, kaliteli ve sürekli enerji tedariki sağlanması amacıyla üretim iletim ve dağıtım alanlarında, ülkemizin 10 yıllık ihtiyaç planlaması yapılacaktır. Bu bağlamda takvimlendirilmiş bakım ve yatırım programı hazırlanacaktır.

● Kıb-Tek’in üretim kapasitesinin artırılması adına mevcut üretim modeli dahilinde ilave yatırımlar öngörülecektir. Teknecik elektrik santralinin üretim kapasitesi yeni yatırımlarla artırılacaktır. Buna ilaveten, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile devletler ve kurumlar arası anlaşmalar vasıtası ile üretim ünitelerinin Kıb-Tek’e tahsis edilmesi yolu ile de üretim kapasitesi güçlendirilecektir.

● Yeşil Mutabakat prensipleri çerçevesinde üretim hattındaki makinalarımızın gaz çevrimine dönüştürülmesi çalışmalarına başlanacaktır.

● Anavatan Türkiye’den kablo ile elektrikte enterkonnekte bağlantısı çalışmaları güncellenerek sonuçlandırılacaktır.

● Tüm atıkların Elektrik enerjisi üretiminde değerlendirilmesi üzere KÖİ modeli oluşturulacaktır.

● İletim ve dağıtım ağlarının kapasitesi, nüfus artışı ve ekonomik büyüme öngörülerine göre bölgesel olarak güçlendirilecek, yeni ve teknolojik yatırımlar yapılacaktır.

● Ülkemizde ilk kez 2009 yılında öngörülerek altyapısı yapılan ve ülkemizin ilk orta gerilim GES sahası olan Serhatköy GES Üretim Merkezi, yüksek gerilim bağlantılı GES merkezine dönülüştürülerek ülkemizin Yenilenebilir Enerji üretim kapasitesi de genişletilerek artırılacaktır.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

● Hükümetimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisindeki tarımsal kaynakların tahsis/kullanım kayıtları için kullanılan otomasyon teknolojisinin güncelliğini yitirmesinden dolayı, daha çağdaş, internet tabanlı yeni veri sorgulama teknolojilerini de içeren veri tabanına sahip otomasyon sistemi ile değiştirilmesi konusundaki çalışmaların tamamlanması hedeflemektedir.

● Tapu ve Mekansal Gayrimenkul Otomasyon Sistemlerinin koordineli bir şekilde vatandaşın hizmetine sunulması hedeflenmektedir.

● Projelerin ilerlemesinde önemli gecikmelere yol açan Kamulaştırma işlemlerinin hızlandırılmasına yönelik gerekli yasal mevzuat .çalışmaları orta vadede tamamlanacaktır.

● Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası günün koşullarına göre düzenlenerek yürürlüğe konacaktır.

● Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Topoğrafik Haritaların Oluşturulması, Arazi Konum Belirleme Ölçümleri ve Gayrimenkul Değer Tespit Ölçümleri Projesi ile vatandaşların, kamu ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu harita bilgilerine online olarak ulaşması sağlanacaktır.

● Yerel Yönetimlerin demokratik, çağdaş, özerk ve mali açıdan daha güçlü bir konuma gelebilmelerini, işlemlerinin kurumsal bir yapıya kavuşturulmasını sağlayacak yapının oluşturulması için 51/1995 Sayılı Belediyeler Değişiklik Yasası’nın kısa vadede yürürlüğe konması sağlanacaktır.

● 65/2007 Sayılı Belediye Personel Yasası altında belediyelerde göreve alınmalarda ve sınıflar içinde derece yükselmelerinde yapılacak sınavları düzenleyen sınav tüzüğünün hazırlanması ve yürürlüğe konması sağlanacaktır.

● Hem Kurumsal hem de finansal anlamda daha güçlü belediyeler oluşturmak amacıyla Yerel Yönetimler reformu çerçevesinde kısa vadede belediyelerin sayısında azaltma yönüne gidilecektir.

● Yerel Yönetimlerin İçişleri Bakanlığı ile ilişkilerinin kurumsal bir yapıya kavuşturulması için bakanlık bünyesinde bu ilişki ve görevleri yürütecek teşkilat yasa çalışmaları sonuçlandırılacaktır.

● Özel Güvenlik Hizmetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısında yasanın uygulanmasından kaynaklanan sıkıntıları giderebilmek amacıyla söz konusu değişiklik çalışmaları tamamlanacaktır.

● Yapımı tamamlanan yeni Cezaevi binasının 2022 yılı içerisinde hizmete girmesi hedeflenmektedir.

● Yurttaşlık başvurularının online ortama geçmesi, randevu alma, başvuru vb. takibinin sağlanması hedeflenmektedir.

● Yurttaşlık Yasası ve Daimi İkamet İzni Yasası günün koşullarına göre yeniden düzenlenecektir.

● Doğum ve Ölümlerin Kaydı Yasası, Sakinlerin Kaydı Yasası (Kimlik Kartı Yasası) ve Soyadı Yasası (Türk Cemaatı Soyadı Kuralı) günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenecektir.

● Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri (Değişiklik) Yasası günün koşullarına göre yeniden revize edilerek yasallaştırılacaktır.

● Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde denetimsiz ve kontrolsüz şekilde dağılan, çevre ve görüntü kirliliğine sebep olan kamp taşıtı, karavan, motorlu karavan, çekmeli motorsuz karavan araçların, işgalci ve yasal olmayan şekilde konaklamalarından kaynaklı olumsuzlukları ortadan kaldırmak için Karavan Alanları Yasa Tasarısının yasallaştırılması sağlanacaktır.

● Devlet arazilerinin kayıtlarının belli bir proje kapsamında bilgisayar ortamına aktarılması sağlanacaktır.

● Yabancılara yeni kimlik kartı uygulaması (mavi ve beyaz) hayata geçirilecektir.

● Merkezi ve Yerel İdarenin planlama, istatistik çalışmaları, nüfus dağılımı, seçmen listeleri hazırlama, emlak vergisi, belediye hizmetleri vb. konularda hizmet kalitesi ve hızını artırmasına katkı sağlayacak Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesi kapsamında, Belediyeler ile işbirliği içerisinde ada genelinde sahadan toplanan verilerin güncellenmesi ve eksiklilerinin tamamlanması çalışmalarına devam edilerek MAKS projesi tamalanarak devreye girecektir.

● Anıtlar ve Şehitlikler Komisyonu tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hudutları içerisindeki mevcut tamirat/tadilat/çevre düzenlemesine ihtiyaç duyan anıtlarımız ve şehitliklerimiz tespit edilerek projelendirilecek, ihale süreçleri başlatılıp tamamlanacaktır.

● Yapılacak düzenlemeler ile Yabancılara Taşınmaz Mal Satışında yaşanan bürokratik işlemler kolaylaştırılacak ve ülkeye dış yatırım daha cazip hale getirilecektir. Yabancıya Taşınmaz Mal Satış işlemlerinde başvuruları kolaylaştırmak ve işlemleri hızlandırmak amacı ile online başvuruya yönelik gerekli altyapı oluşturulacaktır.

● Bugüne kadar dağıtımı yapılmış olup altyapısı eksik olan Kırsal Kesim Arsalarının altyapı eksikliklerinin giderilmesi yönündeki çalışmalara öncelik verilecektir.

● Sosyal konut ihtiyacı olan hak sahiplerinin makul rakamlarla, her türlü vergi, harç ve trafo katkı paylarından muaf tutularak, faiz destekli programlar ile konut sahibi yapılması için projesi hayata geçirilecektir.

● Taşınmaz mal mülkiyet verileri ile sayısal harita verilerinin ortak platformda birleştirecek MEGSİS (Mekansal Gayrimenkul Kayıt Sistemi) projesi hayata geçirilecektir.

● 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası tadil edilerek yabancıların mülk edinme hakları genişletilecek aynı zamanda askeri bölgeler ile ilgili kısıtlamalar günün koşullarına göre yeniden düzenlenecektir.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

● Milli Eğitim alanında uygulayacağımız devlet politikalarının temelini oluşturacak Eğitim Strateji Belgesi’nin hazırlanıp yürürlüğe konulması sağlanacaktır.

● Eğitimin temel alt yapı sorunları, ihiyaç analizleri sonucunda kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerle bütünsel olarak çözülecektir.

● Evrensel değerlere önem veren bireyler yetiştirmek hedefiyle, eğitim ve öğretimi, zihinsel gelişimin yanında, ruhsal ve bedensel gelişimle de ilişkilendirerek, insan hakları, çevre sorunları ve iklim değişikliği gibi konularda da farkındalık yaratılacaktır.

● Eğitimsel ihtiyaçlar karşılanırken tüm altyapı ve üstyapı çalışmalarında fırsat eşitliği ilkesi gözetilecektir. Eğitim süresinin artırılması, tam gün eğitime geçilmesi hedefi gerçekleştirilirken toplumsal birliktelik dikkate alınacaktır.

● Bakanlığımız, öğretmenlerimizin yenilikçi anlayışla çağımıza uygun olarak hizmet etmelerini sağlamak amacıya “Öğretmenlik Genel Yeterlilikleri”, “Öğretmenlik Alan Yeterlilikleri” ve “Yöneticilik Yeterlilikleri” dikkate alarak çalışmalar yapacaktır.

● Uzaktan eğitim yöntemlerinin dezavantajlı kesimler ile eğitim çağı dışında kalanların kaliteli eğitim olanaklarına erişmesinde etkin bir araç olarak kullanılması sağlanacaktır.

● Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği kaynaklı projelerin yanında sivil toplum örgütleri ve eğitimin tüm paydaşları ile işbirliğine dayalı sosyal ve kültürel projeler yürütülecektir.

● İlköğretimde ‘Özel Gereksinimli’ öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik kaynak sınıfları artırılacak, ortaöğretimde yeni kaynak odaları oluşturulacaktır. Öğrenme ve gelişim düzeyi akranlarından geride olan öğrencileri desteklemek amacıyla telafi edici programlar uygulanacaktır. “Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasası” ivedilikle meclisten geçirilecektir.

● Ülkemizdeki yabancı öğrenci artışına paralel olarak ‘Yabancılara Türkçe Öğretim’ programlarının geliştirilip ihtiyaca cevap verecek şekilde yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

● İlköğretim Dairesine bağlı okullarda ise okul bazlı bütçe uygulamaları çalışmalarına 2023 yılında başlanacaktır.

● Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni okullar inşa etmeye devam edilecektir. Bu bağlamda okulların kapsam bölgeleri yeniden düzenlenecektir..

● Okulların, akademik kazanımlar yanında sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif performansa da katkı sağlayan mekanlar haline getirilmesi sağlanacaktır. Eğitim ortamları, öğretim materyalleri ve eğitim-öğretim uygulamaları, bireysel farklılıkları dikkate alan ve öğrenci merkezli bir anlayışla düzenlenecektir.

● Sürekli eğitim anlayışıyla eğitim kadrolarının ihtiyaçları belirlenerek, Öğretmen eğitimleri Dijital Sertifikasyon Programlarına dahil edilecek, ulusal ve uluslararası sertifikalandırma gerçekleştirilecektir.

● Özel Okullar, Dershaneler ve Kurs Yerleri, belirlenen standartlarda çalışmaları sağlanacaktır. Denetimleri ise “Bağımsız Kurullar” tarafından yapılacaktır.

● Eğitim istihdam bağlantısı hükümetimizin büyük önem verdiği alanlardan biridir. Bu nedenle Meslek Liselerinde, program geliştirme çalışmalarına özel sektör dahil edilerek, öğrencilerin iş veren yakınlaşması artırılarak meslek lisesi mezunlarının istihdamı sağlanacaktır.

● Meslek Standardı Geliştirme Uzmanları ile birlikte yürütülen Meslek Standartlarına dayalı program geliştirme çalışamlarında örgün ve yaygın eğitim ilişkisi kurularak 20 alan ve 35 dalda programlar tamamlanacaktır. Meslek Liselerinde Eğitim-Öğretim faaliyetleri yenilikçi, katılımcı ve yaratıcılık anlayışı ile teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak yapılandırılacaktır.

● Meslek Liseleri aynı zamanda yaşam boyu eğitim merkezleri haline getirilerek iş hayatının talep ettiği yeterliliğe dayalı kurslar düzenlenecektir. “Yaşam Boyu Eğitim Stratejisi” uygulamaya konulacaktır.

● İş hayatının kaliteli iş gücünü oluşturulmasında belgelendirme sağlayan Kalfalık ve Ustalık Sınavları ile Öğretici Ustalık Kursları planlanarak daha sıklıkla ve tüm bölgelerde yapılacaktır.

● Meslek Liselerinde döner sermaye uygulamaları artırılacaktır.

● Mesleki Teknik Öğretim Dairesi bünyesindeki tüm kurumlarda Kalite Güvence Sistemi (İSO-9001) kurularak dönemimiz içerisinde pilot okul ile uygulamaya geçilecektir. Böylece kurumlarımızda standartlara dayalı yönetim şekli oluşturulacaktır.

● Talim ve Terbiye Dairesi Teşkilat yasası düzenlenerek, yapı içinde merkezi sınav ve ölçme değerlendirme merkezi oluşturulacaktır. Merkezi sınav uygulamaları belirli sınıf düzeylerinde gerçekleştirilecektir. Bu uygulamanın yaygınlaştırılması sonucunda sınavla giriş yapılan okulların öğrenci kayıt-kabul koşulları düzenlenecektir.

● Süreç odaklı değerlendirme yöntemleri hayata geçirilecek, dünya örneklerinde olduğu gibi alternatif öğrenme modelleri yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin de kullanılması sağlanacaktır.

● Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulunun Kalite Güvence Esasları çerçevesinde kurumsal kapasitenin iyileştirilmesi, düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve yayınlanması, kurumsal hafızanın korunması, denetmenlerin profesyonelleştirilmesi, genişleyen denetim odağı ile planlamanın iyileştirilmesi, iletişimin ve geri bildirim kapasitesinin artırılması sağlanacaktır.

● Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu’nun eksik olan kadroları tamamlanarak üyelerinin mesleki gelişimlerine katkı koymak, teknolojik, bilimsel yenilikler dikkate alınarak hizmet içi eğitim kursları etkin bir şekilde devam ettirilecektir.

● Milli Eğitim Bakanlığı, YÖDAK ve Üniversite Temsilcilerinin katılımı ve katkısı ile alanda bir ilk olma niteliği taşıyan “Yükseköğrenim Strateji Belgesi” ile ortaya konulan değerler ışığında Yükseköğretimde yönetişimi yeniden yapılandırmak; yönetişimin işlevselliğini sağlamak; kaliteyi uluslararası standartlara taşımak; uluslararasılaşma düzeyini ve tanınırlığını artırmak başlıkları altında oluşan “Yükseköğrenim Strateji Belgesi Eylem Planını” hayata geçirmek için gerekli çalışmalar tamamlanacaktır.

● Burs uygulamalarında başarı odaklı, güncel, çağın gereklerine uygun düzenlemelere gidilecek ve öğrencilerimiz desteklenecektir.

● Yükseköğretim Kurumları Sınavlarına katılan öğrencilerimizde olduğu gibi uluslararası geçerliliğe sahip GCE A Level müfredatını tamamlayan öğrencilerimiz için de Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinde kontenjan ayrılması için gerekli çalışmalar yürütülecektir.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

● Kırsal bölgelerin ekonomik aktivitelerinin canlandırılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

● Sanayi sektöründe niteliğin artırılması, sektörün ihracat odaklı yapılandırılması amacıyla Sanayi bölgelerinin alt ve üst yapıları gözden geçirilerek, iyileştirme yönünde çalışmalar yapılacaktır. İlgili paydaşlarla oluşturulacak yeni bir stratejik hareket planı çerçevesinde sanayi bölgeleri verimlilik esasına göre düzenlenip ekonomimize kazandırılacaktır.

● Sanayi bölgelerindeki arazi tahsisleri ile ilgili kriterler günün koşullarına göre güncellenecektir. Yerli ürünlerle ilgili markalaşma, planlama, reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri arttırılacaktır. Yerli üretim ve istihdam desteklenecektir.

● Temel gıda maddelerinde fiyat kontrolünün daha etkin yapılması amacıyla etiket, barkod, tarife ve fiyat Listeleri Tüzüğü günün koşullarına göre yeniden düzenlenecektir.

● Hükümetimiz, gıda güvenliği, ürün kalite ve standartların yükseltilmesi amaçlarıyla, ürün güvenliği yasasına bağlı tüzüklerin ivedi olarak tamamlanmasını sağlayacaktır.

● Ülkede sebze ve meyve ürünlerinin denetimli satışının belirli kurallar çercevesinde yapılabilmesi için Hal Yasası’nın kısa vadede geçmesi sağlanacaktır.

● Ülkeye gelen her çeşit akaryakıt türü için testlerin yapılması, kalite kontrolü ve standartlara uygunlukları titizlikle takip edilecektir. Akaryakıt sektörünün denetlenebilmesi için otomasyon sistemi geliştirilecektir.

● Teknoloji yatırımı ve yeniliğine ilişkin yatırım alanlarının güçlü programlarla teşvik edilecektir. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası ile Ar-Ge yasası kapsamında faaliyetler özendirilecek ve teşvik edilecektir. Yazılım ile yüksek teknoloji mal ve hizmet üretimine yönelik ‘Yeni Teknoloji Bölgeleri’ oluşturulacaktır. Özel sektör yatırım alanları planlanarak teşvik edilecektir.

● Kadın ve genç girişimcileri destekleyici ve teşvik edici uygulamalara yer verilecektir.

● Kooperatifleşme yaygınlaştırılarak ürün geliştirme, markalaşma, pazarlama ile ihracat hedefli projeler hayata geçirilecektir.

● KOBİ destek ve teşvik programları ile esnaf ve zanaatkarlar desteklenecektir.

● Yeni finansman programları ile ek istihdam yaratacak Destek Paketi uygulamaya geçirilecektir.

● E-ticaretin geliştirilmesi çerçevesinde firmalarımızın PTTAVM’de mağaza açarak tedarikçi olmaları sağlanarak hazırlanacak bir e-platform aracılığıyla ürünlerimizin Türkiye ve üçüncü ülke pazarlarına sunulmasına imkan verilmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği protokolü imzalanacaktır.

● Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı’nın orta vadede yasallaşması sağlanacaktır.

● Türk Eximbank ile başlatılan çalışmalar sonuçlandırılacaktır. Sanayimizin yatırım, teknoloji yenileme ve ihracat süreçleri güçlendirilecektir.

● Sektörel enerji teşvikleri artırılacaktır. Sektörel olarak yeni yatırıma yönelik Yenilenebilir Enerji Kotaları oluşturulacaktır.

● Ambalaj ve ambalaj atıklari tüzüğü yürürlüğe girecektir.

● Yeşil Mutabakat Strateji Belgesi hazırlanacaktır.

● Enerji Verimliliği Yasası’nın kısa vadede tamamlanması sağlanacaktır.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

● Tarım Master Planı doğrultusunda mevcut kaynakların etkin kullanımı ile ekonomik, sosyal, çevresel ve uluslararası gelişmeleri dikkate alarak halkın güvenli gıdaya ulaşımının sürekli olarak sağlanması hedeflenmektedir.

● Gıda güvenliğini önemseyen, tarımsal desteklerin etkin ve verimli kullanımı ile tarımsal faaliyet içerisindeki işletmelerin üretime devamını sağlayacak, yerli üretim desteklenerek, ülkedeki istihdama ve kendi kendini doyurabilen bir tarımsal yapı hedefine yönelik adımlar atılacaktır.

● Doğrudan gelir desteği uygulamaları, istihdam ve katma değer yaratacak sürdürülebilir tarımsal işletme modellerini destekleyecek, kalite, çeşitliliği ve verimliliği teşvik edecek şekilde geliştirilecektir.

● Tarım sektörü Entegre Yönetim Bilgi Sistemi kurulacaktır. Böylece tarım alanında güncel verilere göre politikalar üretilmesi sağlanacaktır.

● Yem yasası tamamlanarak yasallaşacaktır. Yem laboratuvarı kurularak çiftlikten sofraya gıda güvenliğinin sağlanması ve hayvancılık alanındaki eğitim yayım ve danışmanlık faaliyetlerinin geliştirilmesi ile sektörde verimlilik artırılacaktır.

● Hellim tescilinin yürürlüğe girişi ve yeşil hat tüzüğü üzerinden ihracatının mümkün olması ile sektörün bu gerekliliklere hazırlanması için yasal düzenlemelere öncelik verilecek, konu ile ilgili devam eden saha çalışmaları hızlandırılacaktır. Önceliğimiz küçükbaş hayvanlarda ıslah çalışmaları ile verimliliğin ve kalitenin artırılması olacaktır.

● Ülkemiz koşullarına uygun arpa, buğday ve fiğ çeşitleri geliştirilmeye devam edilecek, tescillenerek, ülkenin ihtiyaç duyduğu tohumluklar üretilerek çiftçilere ulaştırılacaktır.

● Yerel bitkisel gen kaynaklarımızdan Narenciye, Harnup, Zeytin, Alıç, Badem, Asma, İncir gibi meyve çeşitlerini korumak ve ülkemiz adına gelecek nesillere buluşturmak amacı ile bilimsel çalışmalarını yapıp tescil işlemlerini gerçekleştirip, uygun çeşitlerin fidan üretimi yapılarak çiftçimize ulaştırılacaktır.

● İklim değişikliklerine paralel olarak Doğal afetlerin artış gösterdiği dikkate alınarak Genel Tarım Sigortası Fonu Kapsamı genişletilerek daha fazla Tarımsal ürün ve üreticinin sigorta kapsamına alınması yönünde çalışmalar yapılacaktır.

● Hayvan hastalıkları ile mücadele, etkin bir program dahilinde sürdürülecektir. Hayvan üreticilerinin ekonomik kayıplarının en aza indirilmesi, halk sağlığının korunması, hayvansal gıda üretimi ile tüketiciye güvenli gıdanın ulaştırılmasının yanında uluslararası ticaretin gerekliliklerini yerine getirecek yapı oluşturulacaktır.

● Kamu maliyesine yüksek gelir sağlayacak endüstriyel hint keneviri yetiştirimi için gerekli yasal düzenleme ivedilikle yapılacaktır. Üretim ile elde edilecek ürünün dünya ilaç sanayisine arzı sağlanacaktır. Bunun için mesarya bölgesinde denetimli/kontrollü özel alanda lisans temelinde kodlama yöntemi ile kademeli olarak üretim yapılması için başlatılan çalışmalar tamamlanacaktır.

● Toprak Ürünleri Kurumunun mali yapısı güçlendirilecek, ülkemizde üretilen arpa alım satımı yanında hayvancılarımızın ihtiyacı olan yem hammaddeleri konusunda piyasa dengeleyici faaliyetler yapacaktır. Bitkisel üretimde ülke ihtiyaçları kapsamında, özellikle bakliyat üretimine yönelik üreticiler desteklenecek ve alım garantisi ile ülke beslenmesinde büyük önemi olan bakliyat üretimi artırılacaktır.

● Hazırlanacak Ulusal Ürünler Yasası kapsamında, narenciye, nar, zeytin, harup, patates, enginar, kolakas gibi yerel ürünlerimizin geliştirilecek tarım teşvik politikaları ile yerel üretici desteklenecektir..

● Balıkçılıkta yaşanmakta olan sorunların çözümü ve balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla gerekli yasal mevzuat çalışmaları yapılacaktır.

● Balıkçı barınaklarının alt ve üst yapılarının iyileştirilmesi ve gerekli olan yeni barınakların inşa edilmesine önem verilecektir. Balıkçı barınaklarının işletmesi ile ilgili olarak devam eden kooperatif ve belediyelere devri için çalışmalar sürdürülecektir.

● Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen su konusunda tüm paydaşların katılımıyla, bilimsel zeminde maksimum faydanın yaratılacağı bir planlama ve uygulama projeksiyonu hazırlanacaktır. Bu kapsamda Küzey Kıbrıs Su Master Planı hazırlanacaktır.

● Su Temin Projesi kapsamında, sulama ayağında tamamlanan tünelden, Güzelyurt bölgesi sulama hatlarına su verilmeye 2022 yılı içinde başlanacaktır.

● Ülkemizde yağmur sularından daha iyi faydalanabilme adına dere yatakları temizlik ve düzenleme çalışmaları ve gölet alanları mil temizleme faaliyetlerine öncelik verilecektir.

● Ormancılık faaliyetleri çerçevesinde ülke ormanlarının kalitesini artırmak aynı zamanda Ülke ormanlarının ekonomiye katkısının artırılması yönünde çalışmalar yapılacaktır.

● Orman bütünlüğünün sağlanması için mevcut ormanlar en iyi şekilde korunacaktır. Ayrıca bozuk orman alanları projelendirilerek süratle ağaçlandırılacaktır. Bunun için 5 yıllık ağaçlandırma programı hazırlanacaktır.

● Orman niteliğini kaybeden arazilerde orman – tarım kombinasyonunun oluşturulması amacıyla sosyal ormancılık çalışmaları başlatılmıştır. Sosyal ormancılık faaliyetleri için özellikle harup, badem, gabbar, kuşkonmaz fidan üretimi yapılacaktır.

● Orman yangınlarıyla daha etkin mücadele sağlanması amacıyla Orman Dairesi araç-gereç yönüyle geliştirilecektir. Termal kameralar ile yangınların tespit edilmesi ve orman alanların gözetlenmesi projesi tamamlanacaktır.

● Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde orman yangınlarıyla etkin mücadele için Türkiye Cumhuriyeti Orman Genel Müdürlüğü tarafından 1 adet yangın söndürme helikopteri görevlendirilmesi sağlanacaktır.

● Ormanlarımızda yaşanılabilecek hastalık ve zararlılarla mücadele edilmesi amacıyla çevre dostu bilimsel yönetmelerin kullanılmasına önem verilecektir.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

● Hasta ve sağlık çalışanı memnuniyetini arttırıcak çalışmalar yapılacaktır.

● Kamu, özel ve üniversitelerin sağlık hizmetlerinde işbirliği arttırılarak kaynakların verimli kullanılması sağlanacaktır.

● Sağlık hizmetlerinin eksiksiz verilebilmesi, cağdaş seviyelere çıkarılabilmesi, ekonomik yüklerin hesaplanıp sağlık sisteminin planlanması için güçlü bir sağlık bakanlığına ihtiyaç vardır. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı’na bağlı dairelerin teşkilatlandırılmalarında gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

● Koruyucu sağlık, halkın sağlığını toplumun bireyleri hastalıklara yakalanmadan önce korumak için günümüzde gelişmiş ülkelerde en önemli sağlık hizmetlerinden biridir. Ayrıca ülke ekonomisi için de tercih edilmesi gereken bir sağlık politikasıdır.

● Halk sağlığı hizmetinin geliştirilmesi amacıyla temel sağlık dairesine bağlı merkezlerin gerek alt yapısı ve donanımı gerekse personel durumu geliştirilecektir. Her sağlık merkezi hizmet ettiği nüfusa göre tekrar yapılandırılacaktır. Böylece hastanelerin de yükü azaltılacaktır.

● Kronik hastalıkların engellenmesi ve takibi, kanser hastalığının engellenmesi ve takibi için gerekli yasal düzenleme ve teşkilatlandırma yapılacaktır

● Evde bakım hizmetleri artırılacak ve iyileştirilecektir.

● Gıda sağlığının güncel ve uluslararası seviyeye çıkarılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

● Her ilçede halkın ulaşabileceği bir hastane sağlık sistemine kazandırılacaktır. Bu hedefe ulaşabilmek için gerekli bina, alt yapı, donanım ve personel çalışmaları hızla tamamlanacaktır.

● Önümüzdeki 2 yıl içerısınde hbys modülü (hastane bilgi ve yönetim sistemleri) ile başlayan süreç ilaç, tıbbi malzeme, e-ilaç, e-eczane ve daha bir çok modülün eklenmesiyle e-nabız a kadar ilerleyerek e-sağlık projesi halkın hizmetine sunulacaktır.

● Sağlık hizmetine tahsis edilecek kaynakların etkin kullanımı ve sağlık hizmetinin finansmanı için çalışmalar yapılacak. Hem sağlık sistemi sunucuları hem de alıcıları için adaletli bır sistem oluşturulacak, halkın sağlığı bütünüyle güvence altına alınacaktır. Hasta haklarının en iyi seviyede sağlanabilmesi için gereken tüm çalışmalar yapılacaktır. İşlev kazanabilmesi için gerekli otomasyon ve yasal düzenlemeler tamamlanacaktır. Özel sağlık sistemleri ile devlet sağlık sistemleri arasındaki koordinasyon daha iyi bir seviyeye çıkarılacaktır.

● İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin teşkilatı güçlendirilecek, otomasyon sistemi tamamlanacak, gerekli yasal düzenlemeler yapılacak ve kişilerin tüm eczanelerden ilaca ulaşabilmesi sağlanacaktır.

● Bilimsel yayınlanan güncel kılavuzlar ışığında önleme (aşı), tanı (test) ve tedavi açısından mücadele verilerek halk sağlığı korunurken etkin yönetimle pandeminin ekonomik yıkımları da gözönünde bulundurulacaktır.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

● Çalışma yaşamı ile ilgili en önemli hedeflerimizin başında, ülkemizin ciddi sorunlarından birisi olan işsizliğin azaltılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarının işgücü

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık