evden eve nakliyat eşya depolama Nakliyat nakliye uluslararası evden eve nakliyat gebze nakliyat
TURİZM BAKANLIK
ali akın önder

Öğretmenler Yasası’nda yapılması öngörülen değişiklik önerileri onaylandı

Öğretmenler Yasası’nda yapılması öngörülen değişiklik önerileri onaylandı
  • 06 Ağustos 2022, Cumartesi 11:38

Öğretmenler Yasası’ında yapılması öngörülen değişiklik önerileri Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Danışma Kurulu’nda görüşülerek onaylandı.

Bakanlık Basın Bürosu aracılığı ile yapılan açıklamada toplantıya, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Alişan Şan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket ve danışman olarak Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Murad Aktuğ’un katıldığı belitildi.

Yasa üzerinde öngörülen değişiklik önerilerinin, oybirliği ile onaylanarak, Meclis Genel Kuruluna sevk edilmek üzereBakanlar Kurulu’nun gündemine gönderileceği kaydedilen açıklamada yasada yapılması öngörülen değişiklik önerilerinin, Bakanlar Kurulunun onayı ve Mecliste görüşülerek kabul edilmesinin ardından yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Bu arada Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Yüksek Danışma Kurulu toplantısı öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı önünde çadır kurarak eylem yaptı.

Öğretmenler Yüksek Danışma Kurulu toplantısına 6 danışmanla katılmak istediler.Öğretmen temsicileri bu talep kabul görmeyince toplantıya katılmadılar.

 

Bakanlıkça geçici görevlendirme yapılması 3.32/2001

 

 

 

10 A (1) Bu Yasanın 10’uncu maddesindeki

kurallara bakılmaksızın, Bakanlığa bağlı eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarında, aşağıdaki durumlarda, Bakanlıkça Geçici görevlendirme yapılabilir:

(A) Asıl ve sürekli öğretmen olarak görev yapanların uzun süreli hastalık, doğum, burs, kurs nedeniyle bu Yasa kuralları çerçevesinde izinli bulundukları dönemlerde;

(D) Ders yılı içinde emekliye ayrılma nedeniyle boşalma olması halinde bu kadrolara Kamu Hizmeti Komisyonunca atama yapılacağı tarihe değin geçecek sure için, ilgili okulda mevcut asıl ve sürekli öğretmenler arasından görevlendirme yapılamaması ve Bakanlıkça bu kadroların sürekli olarak doldurulması için gerekli işlemlerin başlatılması halinde;

 

(A) Asıl ve sürekli öğretmen olarak görev yapanların uzun süreli hastalık, doğum, burs, kurs nedeniyle ve Mahkeme tarafından ceza süresi kesinleşen, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılması nedeniyle bu Yasa kuralları çerçevesinde izinli bulundukları veya görevden uzak oldukları dönemlerde;

 

(D) Ders yılı içinde, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından başka bir göreve atanma, 53/1977 Sayılı Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında Yasa uyarınca başka bir göreve atanma ve 5/1976 Sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası uyarınca başka bir göreve seçilen, vefata bağlı olarak emekliye ayrılma ve görevden çekilme nedeniyle öğretmenlerin boşalttığı kadrolara Kamu Hizmeti Komisyonunca atama yapılacağı tarihe değin geçecek süre için, ilgili okulda mevcut asıl ve sürekli öğretmenler arasından görevlendirme yapılamaması ve Bakanlıkça bu kadroların sürekli olarak doldurulması için gerekli işlemlerin başlatılması halinde;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Geçici öğretmen atamalarında ceza hükmü verilen ve Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından geçici olarak görevden uzaklaştıran öğretmenlerin yerine geçici öğretmen alınabilmesi ve;

(B) Üst Kademe Yöneticisi atanan veya Belediye Başkanı ya da Milletvekili seçilen öğretmenler yerine geçici öğretmen atanabilmesi amacıyla.

MADDE BAŞLIĞI25/1985 ÖĞRETMENLER YASASIYAPILACAK DÜZENLEMEGEREKÇE

Tefsir 15’inci Madde

 

"Özel ders öğretmeni", Beden eğitimi, müzik, yabancı dil, resim, işbilgisi ve ev idaresi derslerini öğretmek ve okul öncesi eğitim ile özel eğitim kurumları için yetiştirilip görevlendirilmiş öğretmeni anlatır.

 

“Özel Ders Öğretmeni”, Beden eğitimi, müzik, yabancı dil, resim, işbilgisi, rehber ve ev idaresi derslerini öğretmek ve okul öncesi eğitim ile özel eğitim kurumları için yetiştirilip görevlendirilmiş öğretmeni anlatır.İlköğretim kadrolarına rehber öğretmen alınabilmesi amacıyla.MADDE BAŞLIĞI25/1985 ÖĞRETMENLER YASASIYAPILACAK DÜZENLEMEGEREKÇE

İlkokul öğretmeni atanacaklarda aranan özel nitelikler 2.44/1994 2(1).49/1999

 

 

 

 

 

 

2(2).49/1999

(1) İlkokul öğretmeni olarak atanacaklarda, aşağıdaki özel nitelikler aranır:

(a) Öğretmen Koleji mezunu olmak; veya

(b) İlkokullar için öğretmen yetiştiren ve Türk Öğretmen Kolejine denkliği Bakanlar Kurulunca onaylanan bir öğretim kurumundan mezun olmak; veya

(c) Lise, lise üstü iki yıllık yüksek okul veya üniversite mezunu olup da İlköğretim kadrolarında, en az dört yıl geçici öğretmenlik yapmak ve Atatürk Öğretmen Koleji’nde üç aylık süreli hızlandırılmış eğitimde başarılı olmak.

 

(2) Özel ders öğretmeni olarak atanacaklarda ise, Öğretmen Kolejinin ilgili bölümünden veya 4 yıllık üniversitenin beden eğitimi, resim, müzik ve İngilizce bölümlerinden mezun olmak koşulu aranır.

(1) İlkokul öğretmeni olarak atanacaklarda, aşağıdaki özel nitelikler aranır:

(a) Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu

olmak; veya

(b) İlkokullar için öğretmen yetiştiren ve Atatürk Öğretmen Akademisine denkliği Bakanlar kurulunca onaylanan bir öğretim kurumundan mezun olmak; veya

(c) Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerine sınavla ve/veya A Level vb. sonuçlarla yerleşip sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmak; veya

(ç) Dört yıllık bir üniversite mezunu olup da ilköğretim kadrolarında, en az otuz altı ay geçici öğretmenlik yapmak ve Atatürk Öğretmen Akademisi’nde üç aylık süreli hızlandırılmış eğitimde başarılı olmak.

(2) (a) Okul Öncesi öğretmeni olarak atanacaklarda ise,

Atatürk Öğretmen Akademisinin ilgili bölümünden; veya

(b) Okul Öncesi öğretmeni yetiştiren ve Atatürk

Öğretmen Akademisine denkliği Bakanlar Kurulunca

onaylanan bir öğretim kurumundan mezun olmak;

veya

(c) Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerine sınavla ve/veya A Level vb. sonuçlarla yerleşip okul öncesi öğretmenliği bölümünden mezun olmak.

(3) Beden eğitimi, resim, müzik, İngilizce ve rehber öğretmen olarak atanacaklarda ise Atatürk Öğretmen Akademisinin ilgili bölümünden veya dört yıllık bir üniversitenin ilgili bölümlerinden mezun olmak koşulu aranır.

A) Atatürk Öğretmen Akademisi’nin isim olarak güncellenmesi,

 

B) Bakanlar Kurulu tarafından denkliği verilmiş kurumların tekrardan bakanlar kuruluna gündemine alınmaması,

 

C) Okul öncesi öğretmen atamalarının güncellenmesi,

 

D) Özel ders öğretmeni kapsamına “rehber” öğretmenin alınması,

 

E) Lise ve yüksek okul mezunlarının kapsam dışı bırakılması amacıyla.

MADDE BAŞLIĞI25/1985 ÖĞRETMENLER YASASIYAPILACAK DÜZENLEMEGEREKÇE

Öğretmenlerin tedrisat saatleri 12(1).3/1995

12(29.3/1995 3, 29/2005

45/2006

(2) İlkokul öğretmenlerinin haftalık ders saatleri 25, “B Öğretmen” baremindeki ilkokul öğretmenlerinin haftalık ders saati 23,

“A Öğretmen” baremindeki ilkokul öğretmenlerinin haftalık ders saatleri ise 20 ders saatidir.

Ancak resim, beden eğitimi, yabancı dil, işbilgisi, ev idaresi derslerini veren ilkokul öğretmenleri ile okul öncesi ve özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin haftalık ders saatleri 20, “B Öğretmen” baremindeki özel ders öğretmenlerinin haftalık ders saati 18, “A Öğretmen” baremindeki özel ders öğretmenlerinin haftalık ders saatleri ise 15 ders saatidir.

Öğretmenlere bu ders saatleri üzerinde ders veya ders doldurma görevi verildiği takdirde, ek çalışma ödeneği verilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) İlkokul ile okul öncesi öğretmenlerinin haftalık ders saatleri 25 ders saatidir. Devlet hizmetinde 25 yılı dolduran “B Öğretmen” baremindeki ilkokul öğretmenleri ile okul öncesi öğretmenlerinin haftalık ders saati 23, Devlet hizmetinde 30 yılı dolduran “A Öğretmen” baremindeki ilkokul öğretmenleri ile okul öncesi öğretmenlerinin haftalık ders saatleri ise 20 ders saatidir.

Ancak resim, beden eğitimi, müzik, yabancı dil, iş bilgisi, ev idaresi derslerini veren öğretmenler ile özel eğitim öğretmenlerinin haftalık ders saatleri 20, Devlet hizmetinde 25 yılı dolduran “B Öğretmen” baremindeki  resim, beden eğitimi, müzik, yabancı dil, iş bilgisi, ev idaresi derslerini veren öğretmenler ile özel eğitim öğretmenlerinin haftalık ders saati 18, Devlet hizmetinde 30 yılı dolduran “A Öğretmen” baremindeki resim, beden eğitimi, müzik, yabancı dil, iş bilgisi, ev idaresi derslerini veren öğretmenler ile özel eğitim öğretmenlerinin haftalık ders saatleri ise 15 ders saatidir.

Rehber öğretmenler, rehberlik görevlerine ek olarak, kendi alan ve branşlarında, ders yılı içinde haftada en az 8, en çok 10 saat ders yaparlar.

İhtiyaç duyulması halinde Bakanlığın onayı ile öğretmenlere haftalık ders saatleri üzerinde ek ders görevi verilir. Öğretmen, kendisine verilen ek ders görevine girmekle yükümlüdür. Bu göreve karşılık öğretmenlere ek çalışma ödeneği verilir.

 

 

 

 

 

A) Deneyimli öğretmenin öğrenciye ulaşımını, bilgi ve tecrübe aktarmasını sağlamak amacıyla “B” Öğretmen statüsü kazanan öğretmenlerin ders saatlerinin ve “A” Öğretmen statüsü kazanan sınıf, okulöncesi, özel eğitim ve özel ders öğretmenlerin ders saatlerinin düzenlenmesi.

 

B) İlköğretimde ilk kez atanacak Rehber öğretmenlerin ders saatlerinin düzenlenmesi amacıyla.

MADDE BAŞLIĞI25/1985 ÖĞRETMENLER YASASIYAPILACAK DÜZENLEMEGEREKÇE

Öğretmenlerin haftalık ders saatleri 14(1).3/1995 45/2006

 

(1) Müdür, müdür muavini, başmuavin, atölye şefi ve bölüm şeflerinin haftalık ders saatleri duruma göre, müdürlük, müdür muavinliği, başmuavinlik, atölye şefliği ve bölüm şefliği görevlerinin tam olarak yapılmasını sağlayacak sayıda olur. Ancak, ders yılı içinde, bir müdür haftada en çok dört saat, müdür muavini haftada en az dört, en çok yedi saat; atölye şefi haftada en çok 8 saat ders yapar; bölüm şefi ise haftada en az 7, en çok 10 saat ders yapar.

(2) Müdür, müdür muavini, başmuavin, atölye şefi ve bölüm şefi dışındaki her öğretmen, ders yılı içinde, haftada en az 18, en çok 20 saat; “B Öğretmen” baremindeki her öğretmen haftada en az 15, en çok 18 saat; “A Öğretmen baremindeki her öğretmen ise haftada en az 13 en çok 15 saat ders yapar.

(3) Rehber öğretmenler, rehberlik görevlerine ek olarak, ders yılı içinde haftada en az 8, en çok 10 saat ders yaparlar. Eğitsel kol etkinlikleri haftada en çok üç ders saatine, laboratuvar ve atölye hazırlıkları haftada en çok üç ders saatine denk olur. Bu denklik çıkarılacak bir tüzükle belirlenir.

(6) Müdür, Müdür Muavini, Başmuavin, Atölye şefi, Bölüm şefi, Öğretmenler (Rehber öğretmenler dahil) ve teknik öğretim görevlilerine haftalık ders saatleri üzerinde ders veya ders doldurma görevi verildiği takdirde, ek çalışma ödeneği verilir

(1) Müdür, müdür muavini, başmuavin, atölye şefi ve bölüm şeflerinin haftalık ders saatleri, müdürlük, müdür muavinliği, başmuavinlik, atölye şefliği ve bölüm şefliği görevlerinin tam olarak yapılmasını sağlayacak sayıda olur. Ancak, ders yılı içinde, bir müdür haftada en çok 4 saat, müdür muavini haftada fiili 4, en çok 7 saat; atölye şefi haftada fiili 8 saat ders yapar; bölüm şefi ise haftada fiili 8, en çok 10 saat ders yapar.

(2) Müdür, müdür muavini, başmuavin, atölye şefi ve bölüm şefi dışındaki her öğretmen, ders yılı içinde, haftada 20 saat ders vermekle yükümlüdür; Devlet hizmetinde 25 yılı dolduran “B Öğretmen” baremindeki her öğretmen haftada 18 saat ders vermekle yükümlüdür. Devlet hizmetinde 30 yılı dolduran “A öğretmen baremindeki her öğretmen ise haftada 15 saat ders vermekle yükümlüdür.

(3) Rehber öğretmenler, rehberlik görevlerine ek olarak, kendi alan ve branşlarında, ders yılı içinde haftada en az 8, en çok 10 saat ders yaparlar. Eğitsel kol etkinlikleri haftada en çok 3 ders saatine, laboratuvar ve atölye hazırlıkları ile uygulamalı meslek derslerinin hazırlıkları haftada en çok 3 ders saatine denk olur. Bu denklik çıkarılacak bir tüzükle belirlenir.

(6) Müdür, müdür muavini, başmuavin, atölye şefi, bölüm şefi, öğretmenler ve teknik öğretim görevlilerine, ihtiyaç duyulması halinde Bakanlığın onayı ile yapmakla yükümlü olduğu haftalık ders saatleri üzerinde ek ders görevi verilir. Öğretmenler, kendisine verilen ek ders görevine girmekle yükümlüdür. Bu göreve karşılık öğretmenlere ek çalışma ödeneği verilir.

 

 

 

A) Başmuavin, müdür muavini, atölye şefi, bölüm şeflerinin ders sayılarının fiili olarak uygulanmasının sağlanması,

 

B) Deneyimli öğretmenin öğrenciye ulaşımını, bilgi ve tecrübe aktarmasını sağlamak amacıyla “B” Öğretmen statüsü kazanan öğretmenlerin ders saatlerinin ve “A” Öğretmen statüsü kazanan öğretmenlerin ders saatlerinin düzenlenmesi.

 

C) Meslek Liselerinde “Uygulamalı Meslek Dersleri” ders saati denkliklerinin belirlenmesi,

 

D) Ek ders görevi ihtiyacı olması durumunda Bakanlığın onay koşulu getirilerek doğabilecek anomalilerin önüne geçilmesi amacıyla.

 

MADDE BAŞLIĞI25/1985 ÖĞRETMENLER YASASIYAPILACAK DÜZENLEMEGEREKÇEÖğretmenlerin Hizmetiçi yetiştirilmeleri96. Bakanlık, öğretmenlerin hizmete yatkınlıklarını sağlamak, görevlerinde etkinlik ve verimliliklerini artırmak, onları hizmetin gerektirdiği yeni bilgi ve becerilerle donatmak amacıyla eğitmek ve yetiştirmekle yükümlüdür.

96. Bakanlık, öğretmenlerin hizmete yatkınlıklarını sağlamak, görevlerinde etkinlik ve verimliliklerini artırmak, onları hizmetin gerektirdiği yeni bilgi ve becerilerle donatmak amacıyla eğitmek ve yetiştirmekle yükümlüdür. Alan/Branşları ile ilgili Hizmetiçi eğitimlere çağrılan öğretmenler, bu eğitimlere katılmakla yükümlüdür.

Hizmetiçi eğitimin hangi usul ve esaslara göre düzenleneceği bu Yasaya dayanılarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir tüzükle belirlenir

A) Öğretmenlerin ihtiyaç duydukları hizmet içi eğitimlerden tam randımanla faydalanmasını ve bunun usul ve esaslarını Bakanlar Kurulunca çıkarılacak tüzükle sağlamak amacıyla.

 

 

 

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

ali akın önder3
yukarı çık